Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland

Postbus 5540

3270AA Mijnsheerenland


Predikant

Ds. W.H. Hendriks

Wilhelminastraat 31

3271BX Mijnsheerenland

Tel: 0186-601251Scriba

Dhr. F.  van der Sluijs

tel.: 0186-600715


Ledenadministratie

Dhr. J. Jongeneel

tel.  0186-602302


Kerkelijk bureau

Postbus 5540, 3270AA Mijnsheerenland


Koster

Vanaf maart 2011 hebben wij geen vaste koster meer in dienst.

Een aantal vrijwilligers verzorgt, bij toerbeurt, op zondag de kostersdienst.

De coördinatie hiervan berust bij D.van Steensel

Eendrachtslaan 49, 3271AB Mijnsheerenland

tel.  0186-602477


Voor het huren van de kerk kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen:

Dick van Steensel

0186-602477 of  06-10505855


Jaap van Nes

0186-602592


Diaconie: V.d.Waalstraat 20 3271BW Mijnsheerenland


Dorpskerk: Kerkstraat 11  3271 BH Mijnsheererenland

Telnr.: 0186-603134


Greupkerk: Stougjesdijk 208, 3261KW Oud-Beijerland

Telnr.  0186-612517Webmasters:  René Koster


Contact

E-mailadres: predikant@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: scriba.mijnsheerenkerk@gmail.com E-mailadres: ledenadministratie@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: kerkelijkbureau@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: d.steensel14937@kpnmail.nl E-mailadres: jaapvannes@kpnmail.nl E-mailadres: jaapvannes@kpnmail.nl E-mailadres: webmaster@mijnsheerenkerk.nl