Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Het College is verantwoordelijk voor “de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover ze van niet-diaconale aard zijn”. Het streven is hierbij om te komen tot een verantwoorde exploitatie en een gezonde meerjarenbegroting.


Het College draagt zorg voor:


Beheer van gebouwen en overige bezittingen, waaronder de Laurentiuskerk, Greupkerk en de pastorie.

Het beheer van de overige bezittingen waaronder de gronden en archiefbeheer.

Geldwerving, onder andere door middel van de jaarlijkse actie Kerkbalans, de Jaarmarkt Mijnsheerenland.

Kerkelijk Bureau, waaronder de financiële- en ledenadministratie.

Facilitaire functie voor de gemeentelijke activiteiten.

Personeelsbeleid.


Kerkelijk Bureau

Ter ondersteuning van de kerkrentmees- ters is er een vaste administratieve kracht, Adrie Kegel-de Geus. Zij is op woensdag aanwezig in ‘De Pastorije’:

van der Waalstraat 20.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met haar opnemen.

tel. : 0186-603134
Om onze gebouwen in stand te houden is geld nodig. Ons mooie kerkgebouw is een rijksmonument, waarvoor wij door middel van een meerjaren onderhoudsplan subsidie krijgen van de overheid. Dit is echter niet voldoende. Daarom vragen wij aan u als betrokken gemeentelid van de Laurentiuskerk om mee te helpen aan de instandhouding van dit prachtige gebouw. Hiervoor wordt wekelijks een beroep op u gedaan door middel van een collecte bij de uitgang van de kerk na de zondagse eredienst. Voor de diverse kerkelijke activiteiten is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van groot belang. Het college van ouderlingen - kerkrentmeester bestaat  op dit moment uit: 2 Ouderlingen-Kerkrentmeester en 3  Kerkrentmeesters


Ouderlingen-Kerkrentmeester:


Dhr.  J.A.(Jaap) van Nes

Waarnemend voorzitter, Algemene -en bouwzaken

tel.: 0186-602592


Dhr. C. (Kees) de Winter

Financien

Tel: 078-6764527Kerkrentmeesters:


Mevr B.T (Berteline) van Es

Secretaris

Tel: 0186-604751


Dhr. C. (Cees) Huizer

Adviseur


Dhr. M.D.  (Martijn) van de Wetering

Algemene zaken

Tel: 06-30486223

Collectebonnen

Bij het college van Kerkrentmeesters zijn voor de Dorpskerk collectebonnen te bestellen in vellen van, € 20,00 (20 bonnen van € 1,00), € 30,00 (20 bonnen van € 1,50) en €40,00 (20 bonnen van

€ 2,00). Door collectebonnen te bestellen en het bedrag over te maken beschikt u direct over een bewijsstuk voor uw aangifte aftrekposten inkomstenbelasting. Betaalt u contant dan ontvangt u een ondertekende kwitantie.

Uw bestelling kunt u doen door het bedrag over te maken op het   bankrekening-nummer van de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Mijnshee-renland of telefonisch bij onderstaande persoon:

Mevr. A.J. Kegel-de Geus

tel.: 0186-603036


Reknr. IBAN: NL54FVLB 022.53.77.284  tnv CVK Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland o.v.v. collectebonnen.


Voor de Greupkerk zijn er collectebonnen in vellen van € 10,00 (20 bonnen

van € 0,50), € 25,00 (20 bonnen van

€ 1,25) en € 40,00 (20 bonnen van € 2,00). Hiervoor kunt u terecht bij:

Dhr. M.Mol

tel.: 078-6733740

Kerkrentmeesters

Kerkenraad Moderamen Predikant Ouderlingen Diaconie Wijkindeling