Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Gespreksgroepen over het gebed

Komend jaar zullen we met elkaar op verschillende manieren over het gebed spreken. Ik hoop een aantal diensten over het Onze Vader te preken, in de gespreksgroepen zullen we ook rondom het thema gebed bij elkaar komen. Met elkaar lezen we het boekje ’12 artikelen over bidden’ dat onder redactie van ds. Wevers is verschenen. Aan de hand van een hoofdstukje uit dit boek en een bijpassend Bijbelverhaal spreken we over het gebed.

De groepen komen maandelijks bijeen en de avonden worden voorbereid met de predikant. De bijeenkomsten worden begeleid door Lydia Donkersloot, Adrie Kegel en Bart Geefshuijsen. U wordt allen, jong en oud, van harte uitgenodigd mee te doen en door te gegeven wat de dag van uw voorkeur is. Bij grote belangstelling maken we ook nog een vierde groep. Aanmelden voor alle groepen kan bij Lydia Donkersloot. We stellen het op prijs als u dat voor 1 oktober doet. De groepen zullen rond die tijd starten.


In onze gemeente zijn veel kringen actief. Hieronder informatie over de diverse kringen:


Leeskring Con Libres Mijnsheerenland
De leeskring Con Libris bestaat op dit moment uit 9 dames. Elke maand lezen we een boek uit de leeskring koffer van de bibliotheek. We hebben eerst een keuze van 20 boeken gemaakt uit het uitgebreide bestand van Probiblio. Steeds is het een verrassing welk boek er in de koffer zit. 
In de afgelopen tijd hebben we onderstaande boeken gelezen:

De Nederlandse Maagd  Marente de Moor
Nergens in Afrika   Stefanie Zweig
Hoe duur was de suiker  Cynthia McLeod
Danseres zonder benen Clara Asscher Pinkhof
De Amerikaanse prinses Annejet van der Zijl
Buitenstaanders  Renate Dorrestein
Vloed    Susan Smit
We moeten je wat vertellen Marion Pauw
Huis van herinneringen  Nicci Gerrard
De avonden zijn om de beurt bij één van de 9 dames thuis, meestal op een donderdagavond. De gastvrouw vertelt iets over de auteur. Om beurten vertellen we eerst kort over wat we van het boek vonden en later meer in detail. We bespreken vooral de sociale kant van het boek. Vaak roept het boek herinneringen/belevingen  op waarover we dan verder praten. Als het boek besproken is drinken we gezellig nog wat met elkaar.

Mannen en jongeren lezen toch ook? Bij veel interesse starten we een nieuwe groep.

Vrouwen met Passie

Eens in de drie weken komen een aantal vrouwen bij elkaar aan de Vingerling 37 bij Barbara Flier. Samen wordt er uit de Bijbel en het boekje ‘Winnen voor de Koning’ gelezen en is er ruimte voor gesprek en gebed. De sfeer is los en gezellig, ook kleine kinderen komen mee. Regelmatig gaan de gesprekken de diepte in. Vrijdag 8 september is de eerste bijeenkomst om 9.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Flier.Kringwerk

Bijbelkring over Jona

Naast deze gesprekskringen rond het thema gebed, is er de maandelijkse Bijbelkring in de tuinkamer op Greup. Op de tweede woensdag van de maand studeren we samen op een bijbels verhaal. Soms staat de tekst van de komende zondag op het programma, dan weer zijn we een aantal keer achter elkaar bezig met een langer gedeelte. Dit jaar zullen we beginnen met het Bijbelboek Jona.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 13 september. Andere data zijn 11 oktober en 15 november. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Marius Mol.  

Bijbelkring voor senioren

Vindt u het leuk om met elkaar uit de Bijbel te lezen en erover van gedachten te wisselen, maar gaat u liever niet meer ’s avonds de deur uit, dan kunt u aanschuiven op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur in De Pastorije. Ook wij zullen beginnen met Jona en dan verder kijken welke schatten we uit de Bijbel zullen opduiken. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 19 september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria van Steensel.


Geloven in het Leven

Drie keer in het komende seizoen wil ik een open avond organiseren waar thema’s uit het geloof en het leven centraal staan. In de lijn van dit seizoen zullen we met elkaar de eerste keer bij elkaar komen rond het gebed van Jezus, het Onze Vader. De joodse achtergrond en de oudchristelijke geschiedenis komen aan bod. De andere avonden staan nog open. Hebt u een goed idee, ik hoor het graag. De bijeenkomsten zullen dit jaar op dinsdag plaatsvinden en om 20.00 uur beginnen. Zet de data vast in de agenda. We ontmoeten elkaar op dinsdag 24 oktober, 16 januari en 20 maart.


E-mailadres: ldonkersloot@outlook.com E-mailadres: barbaraflier75@gmail.com E-mailadres: mgs0649@kpnmail.nl E-mailadres: d.steensel14937@kpnmail.nl E-mailadres: predikant@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: idakloet@live.nl