Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

De kerkenraad kent een moderamen, zeg maar een dagelijks bestuur. Het moderamen bereidt tevens de maandelijkse vergaderingen van de kerkenraad voor en komt daarvoor maandelijks een week voor de kerkenraadsvergadering bij elkaar. Ook zorgt het moderamen voor de afhandeling van de lopende zaken. Naast de predikant en de scriba bestaat het moderamen uit een vertegenwoordiger van elk college:

Preses (voorzitter)  Dhr. P.C. (Piet) van Es
tel.: 0186-604751


Scriba  Dhr. F. (Fred) van der Sluijs
tel: 0186-600715
          

Assessor (2e voorzitter) Predikant ds. W.H.  Hendriks
tel: 0186-601251


Ouderling   Mevr. J.M.C. (Marian) Kleijwegt - Vogelaar
tel.: 078-6763985


Kerkrentmeester Dhr. J.A.(Jaap) van Nes
tel.: 0186-602592


Diaken:  Mevr. A.C. (Anita) Barendregt – Korbijn
tel.: 0186-620995

Moderamen

Kerkenraad Predikant Ouderlingen Diaconie Kerkrentmeesters Wijkindeling E-mailadres: pietvanes66@gmail.com E-mailadres: scriba.mijnsheerenkerk@gmail.com E-mailadres: predikant@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: kleijwegta@hotmail.com E-mailadres: jaapvannes@kpnmail.nl E-mailadres: barendregtanita67@gmail.com