Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Nieuws

15 april: Running Diner
Door een viertal enthousiaste gemeenteleden is het Running Diner van afgelopen zondag georganiseerd. Altijd spannend als je iets nieuws organiseert. Hoeveel mensen zullen er deelnemen en nog belangrijker..
is het een succes?
Ik kan u zeggen: een succes was het!! Rond de 35 gemeenteleden hadden zich aangemeld.
In 6 woningen werd door 12 mensen gekookt: een voorgerecht en een hoofdgerecht. De overige deelnemers schoven in groepjes van 4 aan bij een gastheer en gastvrouw  voor het voorgerecht en vervolgens (in een andere samenstelling) bij een ander gastgezin voor het hoofdgerecht.
Er werd heerlijk gegeten en bovenal: gezellig gepraat, waardoor we elkaar wat beter leerden kennen. Voor de meesten was de tijd die voor elke gang stond eigenlijk te kort, omdat ze nog lang niet uitgepraat waren.
De avond werd afgesloten in De Pastorije, waar we gezamenlijk het dessert en koffie kregen geserveerd.
We waren unaniem in ons oordeel: het is absoluut voor herhaling vatbaar en we hopen dat dan nog meer gemeenteleden hieraan zullen deelnemen.
Eten met elkaar verbindt; dat voelden wij zondagavond.
We sloten de maaltijd af met een gebed en we dankten God voor zijn zegen over dit samenzijn.

Adrie Kegel

Foto’s van het Running Diner zijn HIER te zien
21 april 2018 Vogelexcursie naar Kuipersveer
Begin februari was de datum 21 april al vastgelegd voor de eerste vogelexcursie dit jaar. En dan maar hopen dat het dan een mooie voorjaarsdag zou zijn.  En dat was het; een mooiere dag konden we ons niet wensen. Er hadden zich deze keer wat nieuwe vogelaars aangemeld.  Dat we om 7.00 uur al zouden verzamelen, was nog wel even schrikken voor sommigen, maar zo’n mooie dag kan niet vroeg genoeg beginnen.  De wandeling begon op Kuipersveer…..

Foto's van de excursie zijn HIER te zien
Ria Cieremans Koninklijk onderscheiden
Vanmorgen, 26 april, heeft Ria Cieremans een lintje gekregen. Ze is Lid van de Orde van Oranje Nassau geworden. Ze heeft het lintje gekregen voor haar vele vrijwilligerswerk dat ze deed en nog steeds doet. O.a. voor de Klaaswaalse Amateur Toneel en de Christelijke muziekvereniging Prinses Juliana uit Klaaswaal. En natuurlijk voor het vele werk dat ze verricht voor de Greupkerk. Alhoewel ze binnenkort afscheid neemt, na 12 jaar ouderling te zijn geweest, van de kerkenraad, blijft ze zich ongetwijfeld inzetten voor dit mooie kerkje aan de Stougjesdijk .
Ria was vanmorgen onder valse voorwendselen naar het gemeentehuis van Cromstrijen gelokt. Ze dacht dat ze met kleindochter en schoondochter naar het watersnoodmuseum zou gaan en moesten voor die tijd even een brief ophalen in het gemeentehuis.
Ze was even sprakeloos toen ze besefte waarvoor ze werkelijk op het gemeentehuis moest zijn.


HIER het persbericht van Hoeksch Nieuws
Voorjaarsmarkt Greup
5 Mei jl. was er de jaarlijkse Voorjaarsmarkt van de Greupkerk.
Een hal van boerderij ‘Bouwlust’ én de medewerkers waren feestelijk versierd i.v.m. Bevrijdingsdag. Buiten stond een oude militaire wagen (als herinnering aan de bevrijding op 5 mei 1945). Een vrolijke uitstraling door ballonnen en kleurrijke spandoeken .
Er was weer van alles te koop. Mooie dingen die grif van de hand gingen. De kleding was te geef (alles voor €1,00 stuk).
Het Rad van Avontuur kreeg veel belangstelling. Loten werden best snel verkocht, maar ja er waren ook prachtige prijzen te winnen die door sponsors beschikbaar waren gesteld.
Het kunstwerk van de heer Theo Verhoeff bracht ook een mooi bedrag op.
Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Er was o.a. koffie/thee/ limonade/belegde broodjes en patat. De dames deden goede zaken. Het smaakte heerlijk. Dit jaar werd er ook  ijs verkocht wat met de zomerse temperaturen goed uitkwam.
Na afloop van de markt werd het geld geteld en kwam men uit op een heel mooi bedrag van ruim € 3.900,00.
Kortom na veel inspanningen en werkzaamheden een prachtig resultaat!
Samen hebben we de Voorjaarsmarkt weer voor elkaar gekregen, waarbij het ontmoeten en de gezelligheid tijdens de verkoop ook belangrijk was.

Ria Groeneveld – Kornaat

Bekijk HIER de foto´s van de markt
3 Juni Lotte Teijl gedoopt

In de dienst van zondag 3 juni, voorgegaan door onze predikant Hendriks, is Lotte Teijl gedoopt. Zij is de dochter van Tim en Nelke en zusje van Sanne en Jolien.

Op het doopvont staat een tekst. De dominee liet kinderen van de zondagsschool deze tekst lezen:
Wij zijn in zijn dood gedoopt
Opdat ook wij zouden wandelen
In nieuwheid des levens

Voor de kinderen nog wel een wat moeilijke tekst, maar misschien kan de zondagsschool het een keer vertalen in een begrijpelijkere taal.

We wensen de familie Teijl veel geluk en Gods zegen toe met hun dochtertje Lotte.

De dienst is HIER terug te luisteren

Foto's van de doop zijn HIER te zien
Nieuwe ambtsdragers

In de dienst van 10 juni in de Greupkerk, geleidt door onze predikant Hendriks, zijn dhr. W. (Wim) van Vliet als ouderling voor de Greupkerk en dhr. J. (Jaap) Quartel als ouderling Kerkrentmeester bevestigd. Afscheid in deze dienst is genomen van mevr. M. (Ria) Cieremans- van Wageningen.
We vragen Gods Zegen over het werk van de nieuwe ambtsdragers en danken de aftredende ambtsdrager voor het vele werk dat ze voor onze gemeente heeft gedaan, en wensen ook haar Gods Zegen en nabijheid voor de toekomst.

De dienst van deze morgen is HIER terug te luisteren

En in de dienst van 27 mei, die geleid werd door onze predikant Hendriks, heeft in de Laurentiuskerk de bevestiging, herbevestiging en aftreden van ambtsdragers plaatsgevonden. De Kerkenraad is verheugd dat de volgende personen deze ochtend bevestigd zijn: mevr. M. (Marjolein) Wagner- Nales als ouderling, dhr. A.D.H. (Dick) Smit als ouderling- Kerkrentmeester en dhr. A.A. Huisert als Kerkrentmeester. Herbevestigd in deze dienst is mevr. H.N. (Nelly) de Lange- Spruijt als diaken. Afscheid als ambtsdrager namen dhr. J.A. (Jaap) van Nes als ouderling- Kerkrentmeester, dhr. C.K. (Cees) Huizer en mevr. B.T. (Berteline) van Es- Korres als Kerkrentmeester en dhr. P.C. (Piet) van Es als diaken. We vragen Gods Zegen over het werk van de nieuw- en herbevestigde ambtsdragers en danken de aftredende ambtsdragers voor het vele werk dat ze voor onze gemeente hebben gedaan, en wensen ook hen Gods Zegen en nabijheid voor toekomst.

De dienst van deze morgen is HIER terug te luisteren
Jesse en Yannick nemen afscheid van de zondagsschool

In de dienst van 1 juli namen Jesse en Yannick afscheid van de zondagsschool. Ze namen vandaag samen afscheid, maar werden ook ooit samen in dezelfde dienst gedoopt.
Omdat ze samen nu wat vaker in de kerk zullen zijn legde onze predikant Hendriks uit wat je nu eigenlijk in de kerk doet. Ze kregen een opschrijfboekje met twee belangrijke vragen, die je elke week weer opnieuw kunt stellen en beantwoorden: Wie is God? Wie ben ik?

Uiteindelijk zegt God: ’”Je bent mijn kind en om dat niet te vergeten druk ik een stempel op je hart”.
En dat werd door middel van een oorkonde letterlijk gedaan.

Tot slot werden ze nog toegesproken door de leiding van de zondagsschool en kregen ze een liedboek en werden ze welkom geheten door de leiding van de Jeugdkerk.

Deze dienst is HIER terug te luisteren

Foto en oorkonde zijn HIER in het groot te zien.
7 juli 2018 met de vogelclub naar Tiengemeten
Komt het door het aanhoudende mooie weer of door de locatie, maar de groep vogelaars breidt zich steeds verder uit. Op de vroege zaterdagmorgen van 7 juli vertrekken we met 15 man richting Tiengemeten. Een mooi gevarieerd gezelschap; man, vrouw van jong tot ouder. De eerste officiële pont gaat pas om 10.00 uur, maar we kunnen met het personeel mee met de pont om 8.00 uur. Door een misverstand belden we per ongeluk de schippersvrouw uit bed, waar ze niet zo blij mee was en toen ook nog bleek dat we allemaal goedkoper over kunnen varen, omdat we lid zijn van Natuurmonumenten, zakt het humeur nog aanzienlijk.  Voor ons maakt dat niet zo veel uit; wij staan kwart over acht op een nog heel rustig Tiengemeten……lees verder


Of bekijk HIER de foto’s