Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

 

Info

Collecteren in de kerken


Na de dienst in de Laurentiuskerk staan er achterin de Kerk een Diaken welke geholpen wordt door een jongere met de collectezakken voor uw gift voor de Diaconie en de Kerk.
De collectebussen in de Greupkerk blijven gewoon staan, zodat u ook daar eventueel uw collectegeld of-bonnen in kunt geven.

 

Collecte doneren. Collectegeld overmaken kan naar rekeningnummer NL66 RABO 0373 7383 15 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Mijnsheerenland. Zet er eventueel bij voor welk doel deze diaconale gift is. De gift voor eigen gemeente en Kerk kan worden overgemaakt naar: rekeningnummer NL39 RABO 0373 7252 21 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland.

 

Het rekeningnummer van de Greupkerk is NL20 RABO 0373 7252 72. Deze rekeningnummers zijn eveneens achterin de Mijnsheerenkerk te vinden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Collectebonnen. Voor wie (nog) niet de Kerkdienst bezoekt blijft ook de mogelijkheid om aan de collecte d.m.v. collectebonnen te geven. Doe de bonnen in een enveloppe en schrijf erop of het voor de Kerk of diaconie is en eventueel voor welke diaconale collecte, daarna mag het in de brievenbus bij dhr. Reinier Kegel, Molenvlietlaan 70, Mijnsheerenland.

 

U kunt ook uw gift doen in de kerk-app

 

Hartelijk dank voor uw gift op welke manier u uw gift ook doet!