Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Ons mooie dorp Mijnsheerenland kent naast een aantal prachtige boerderijen twee beeldbepalende monumenten het Hof van Moerkerken en de Laurentiuskerk. Het Hof van Moerkerken is onlangs geheel gerenoveerd maar is in particulier bezit. De Laurentiuskerk daarentegen is een publiek gebouw.

In het jaar 2015 bestaat de Laurentiuskerk 570 jaar. Dat wil zeggen dat in het jaar 1445 de kerk in gebruik is genomen. Voorwaar een goede reden om in 2015 meer aandacht te schenken aan dit bijzondere kerkgebouw in ons mooie dorp Mijnsheerenland.


De kerk is op initiatief van de bewoners van het Hof van Moerkerken destijds tot stand gekomen. Een tweede reden om aandacht aan het kerkgebouw te schenken is het feit dat de Laurentiuskerk 50 jaar geleden geheel is gerestaureerd. Een derde reden is dat we de kerk een meer centrale plaats in het dorp willen geven. Niet alleen een kerk om je geloof te belijden maar ook een ontmoetingscentrum voor iedereen.


Onze kerk staat aan de vooravond van een aantal grote onderhoudswerkzaamheden. Rapporten van de Monumentenwacht, ter inzage,  hebben aangetoond dat de glas-in-lood ramen moeten worden vervangen en dat het dak opnieuw moet worden gelegd (de leihaken moeten worden vervangen). Daarnaast zoeken we een mogelijkheid om de energiekosten te drukken. Daar is veel geld mee gemoeid; zo’n  € 275.000 in totaal.
Als u naar de kerk kijkt, zult u niet direct zeggen dat de ramen moeten worden vervangen of dat het dak opnieuw moet worden gelegd. Echter, het lood van de ramen is losgelaten. De lijm is versleten en moet worden vervangen. De bedoeling is dat zoveel mogelijk glas hergebruikt wordt. De zuidzijde van de kerk is zo slecht dat het direct moest worden gerepareerd.

De werkzaamheden zijn in januari 2015 begonnen. De overige ramen moeten op termijn ook worden vervangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 90.000 à € 100.000. Bij de aanbesteding is goed gekeken welke mogelijkheden er zijn om dit zo energie zuinig te doen. Gekeken is naar dubbele beglazing. Dit is echter zo kostbaar dat de terugverdientijd niet reëel is en economisch niet verantwoord is. Er is ook gekeken naar voorzetramen. Deze methode levert geen energiebesparing op. Daarnaast heeft ze een aantal vervelende gevolgen, zoals problemen bij het schoonhouden van de ramen.Het dak is ook aan een grondige renovatie toe. De leihaken die destijds gebruikt zijn, zijn van koper en die zijn na vijftig jaar versleten. De ene kant van de kerk is er erger aan toe dan de andere kant. Uit kostenoverweging is het verstandiger om beide zijden tegelijk te vervangen. De koperen leihaken worden vervangen door haken die duurzamer zijn.

De verwarming van de kerk bestaat uit een aantal ketels die met elkaar verbonden zijn en die  voldoende capaciteit hebben  om de gehele kerk te verwarmen. In de kerk ligt overal vloerverwarming;  in het koor is deze echter stuk. De kosten voor het stoken van de kerk is een redelijk constant bedrag; zij zijn echter wel aan de hoge kant (ca. € 7.000 per jaar). Gekeken gaat worden of er geen goedkopere vormen van verwarming zijn die de kosten aanzienlijk zullen drukken. Gedacht wordt aan infrarood verwarming of aardwarmte. Een ruwe schatting van de kosten voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie is € 50.000.


Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met Comité Dak voor het Dorp


Momenteel kunt u op verschillende plekken in het dorp posters tegen komen waarop onze prachtige Laurentiuskerk staat afgebeeld. In een klein hoekje op de poster ziet u ook een kerk zonder dak. Hierbij staan de alarmerende woorden. “Ziet de kerk er straks zo uit?” en “Onderhoud kost geld”.

Op korte en middellange termijn is er veel geld nodig voor onderhoud aan de Laurentiuskerk. Het dak moet van nieuwe leien worden voorzien. Op middellange termijn moeten ook de overgebleven ramen gerestaureerd worden. Om dit te bekostigen en de band tussen gebouw en dorp aan te halen is er een comité opgericht. Wij zoeken naar sponsoring en willen daarbij ook een beroep op u doen.

U kunt  mee helpen het kerkgebouw in stand te houden door een of meer ruitjes symbolisch te adopteren. Voor € 50,- kunt een ruitje kiezen en adopteren. Uw naam zal bij het desbetreffende nummer in een boek worden vermeld. Zo kunt u uw naam en die van kinderen of kleinkinderen aan een ruitje en zo aan het gebouw verbinden.

Ook kunt u er voor kiezen het exclusieve boekje dat Frans van der Straaten heeft geschreven te kopen. Het boekje “Terug in de tijd” beschrijft de historie van het dorp Mijnsheerenland, de kerk en het hof.  Het mag in geen huis ontbreken en is ook leuk als cadeautje. Weer eens wat anders dan een bos bloemen. Het kost € 10,- en kan in ‘De Pastorije’ maar ook in verschillende winkels in het dorp worden gekocht. In de kerstperiode zullen we het boekje ook achterin de kerk te koop aanbieden, dus neem contant geld mee!

Wilt u liever een bedrag schenken dan kan dat natuurlijk ook via de bank.
NL62 RABO 0369901746, t.n.v. Kerkrentmeesters o.v.v. “Dak voor het dorp”

U kunt uw gift aftrekken van de belasting. Dit kan ook en is nog aantrekkelijker wanneer u een jaarlijkse lijfrente aan de kerk wilt toe kennen.

Wilt u meer weten ,dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter;
Rita Sterk-van der Straaten 0186-601202 of 06 51991967
of
Fred van der Sluis;
Boek over dorp en kerk van Mijnsheerenland aangeboden aan burgemeester Binnenmaas
Het Comite Dak voor het Dorp heeft de burgemeeste van Binnenmaas, André Borgdorff, een exemplaar overhandigd van het boek "Mijnsheerenland, o land van zaligheden" geschreven door Frans van der Straaten. Het boek is op verschillende adressen in Mijnsheerenland te koop voor € 10,-- . Dit is één van de acties om geld in te zamelen voor de renovatie van de kerk.
Nevenstaande foto komt uit het "Kompas" van 3 februari.


Dak voor het dorp

E-mailadres: dakvoorhetdorp@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: dakvoorhetdorp@mijnsheerenkerk.nl
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven bezoekt Kerk en Hof van Moerkerken tijdens Open Monumentendag
Comité Dak voor het Dorp heeft het voor elkaar gekregen om tijdens de Open Monumentendag prof. mr Pieter van Vollenhoven naar ons dorp te krijgen. Dit om een speciale reden, want zijn opa kocht in 1902 de Hof van Moerkerken. Hij redde de Hof, want de Hof stond op het punt om afgebroken te worden. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven was hier nog niet eerder geweest. Een mooie gelegenheid om hem de Laurentiuskerk en de Hof van Moerkerken te laten bekijken. Hij bracht mooi weer mee; op het moment dat hij uitstapte brak de zon door. Hij werd verwelkomt door burgemeester Borgdorff van de gemeente Binnenmaas en een delegatie van de kerk. In de kerk werd hem door de heer Frans van Straaten het één en ander verteld over de geschiedenis van dorp, kerk en Hof.
Martien de Vos trakteerde prof. mr. Pieter van Vollenhoven op een prachtig stukje orgelwerk. Hij genoot er zichtbaar van en stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. Na dit miniconcert werd hem nog het één en ander over de geschiedenis verteld.
Hierna vertrok hij naar de Hof van Moerkerken en werd daar verwelkomt door de huidige eigenaars, muzikaal ondersteunt door drie hoornblazers.
Na het bezoek aan de Hof vertrok hij met een achterbank vol lekkernijen uit de Hoeksche Waard weer huiswaarts.

Foto's van dit bezoek zijn HIER te zien

Persberichten over dit bezoek zijn te lezen op de pagina foto's en publiciteit