Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Kerstschilderij 2017 gemaakt door Bianca Koster


Mijn schilderijen ontstaan als ik in de liederen en de teksten uit de liturgieën kruip. Vervolgens gaat dat wat vorm krijgen in mijn hoofd. Ik denk erover, lees de liederen en teksten, onderstreep woorden die mij raken en iets zeggen over “vervuld” ” wat het thema op de kerstmorgen zou zijn  (Lied 481  vers 1) .  Zo ontstaat eigenlijk al snel een eerste schets en gevoel , zoiets moet het zijn en uitbeelden.


1. Vanaf het allereerste begin, al vanaf de voorbereiding,  gaf het woord “Vervuld, mij een beeld van overvloed, zo vol dat het overstroomt, beloften die uitkomen, vervuld worden ( Lucas 2 vers 20) . Ik moest denken aan een oneindige stroom van liefde, hoop, troost en trouw. Zo ontstond de eerste vorm en schets.Kerstschilderij  2017 “Vervuld” (mixed media)


“Zoals bomen mensen tonen,

Dat er kracht tot groeien is,

Zal de Zoon der mensen komen

Die de boom des levens is.”

Lied 462:52. Met olie krijt ben ik de vorm wat uit gaan werken en ontstond er een soort boom met takken.  Ook ontstond er een omhullende vorm, het blauwe, voor Maria en Jozef, die ontstonden ook ineens, de groene vormen.


3. Vervolgens ben ik deze vorm/boom gaan uitscheuren, omdat de randen te glad en gepolijst waren, het moest natuurlijker, met  ruwere randen, aardser en meer puur. Dat paste voor mij meer bij Jezus. Er kwam een hand bij, om te kunnen ontvangen. En nog een hand. Vanuit een hand ontspruit nieuw leven.4. Dor hout ging bloeien als een roos (lied 496)  kreeg ook vorm, een prachtige tekst die zoveel belofte en vervulling inhoudt. “Bloem van Gods behagen, winterkou verdragen” (Lied 473)


5. Maar toen de stromen nog, ik ben een achtergrond gaan maken op een ander papier, en met acrylverf stromen gaan maken.


6. Vervolgens ben ik gaan kijken op allerlei manieren hoe de boom er het meeste uitsprong.

Na lang schilderen, uitproberen en schuiven was de achtergrond goed. Vervolgens ben ik Jozef en Maria, de figuren uit het begin, meer gaan uitwerken. De roos stond voor Jezus, geworteld in hem staan wij stevig, Jezus werd zelf een groene boom. We kunnen zien wat belooft is. Maria en Jozef houden zich aan de boom vast en aan elkaar.


7. Als laatste heb ik er meer licht ingebracht. Door Jozef en Maria met wit te omtrekken en tussen en in de boom ook meer licht te brengen.Tijdens de Evensongavond in Mijnsheerenland zongen we lied 462 en vers 5 leek het schilderij ineens compleet te maken, daarom staat dit op de kaart.
In het schilderij zit ook : “Heel de wereld zal het zien” (Jesaja 52 vers 7-10) . “God is overstelpend goed” (psalm 100) Hij is het die ons als beminden weidt en voedt . Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw, oneindig en  (psalm 100 vers 2 en 4)  vervuld (Lied 425)
Het schilderij is en was vervuld.

Bianca Koster december 2017

Kerstschilderij