Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

 

Even voorstellen

Het dorp Mijnsheerenland ligt op het mooie Zuid-Hollandse Eiland Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard is nationaal landschap en heeft het landelijke karakter bewaard. Op de kaart hiernaast zijn de kerkelijke gemeentegrenzen aangegeven. Zoals u ziet is de gemeente erg uitgestrekt. Nu is dat niet meer zo'n probleem, maar in het begin van de vorige eeuw nog wel. Het was voor de mensen aan de westelijke grens een probleem om, zeker in de wintermaanden, in Mijnsheerenland te komen. Zo werd er in 1921 besloten om op Greup een kerkje te bouwen. Dit kerkje staat er nog steeds en wordt  gebruikt voor de zondagse erediensten en andere activiteiten.

 

Op de kaart wat foto's van 'grensgevallen'.

De afgelopen anderhalve eeuw heeft de kerk veel plannen gemaakt en veel plannen uitgevoerd. Het is tijd de zaken om te keren en weer te ontdekken welke plannen er met ons zijn. Op deze plaats, waar wij zijn.

Onder deze omstandigheden waarin wij verkeren. Wat wil het zeggen hier en nu te geloven, hier en nu christen (…) te zijn, hier en nu kerk te zijn en kerk op te bouwen? Het gaat er niet om dat we niets zouden moeten doen, maar we moeten doen wat ons hier en nu te doen gegeven wordt. Dit betekent met aandacht

uitkijken naar de aanwezigheid van Degene die ons dit te doen kan geven en die, naar ons verteld is, gezegd heeft: “ Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” (Mattheüs28,20) ·

 

De komende jaren hebben we de volgende prioriteiten gesteld:

 

We willen bezield zijn door geloof en op zoek naar wat God van ons wil op deze plek en in deze tijd

 

We willen een naar buiten gerichte blik hebben

 

We willen leven als een echte gemeenschap en ruimte geven aan iedereen

 

We willen de gevolgen van verandering onder ogen zien en durven opbrengen. Ook willen we ons beperken tot een paar taken en die goed doen.

 

 

 

Deze vier punten worden verder toegelicht in ons beleidsplan.