Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Adres

 

Kerkplein 1A

3271 BG Mijnsheerenland

De Kerk

 

Gesticht in 1445.

Bij haar stichting gewijd aan Sint Laurens en Sint Geertruid en werd toen de Geertrudeskerk genoemd. Pas sinds enkele tientallen jaren wordt de naam Laurentiuskerk gebruik. In de volkmond spreekt men echter van “De dorpskerk”

Van 1445 tot 1574 Rooms-Katholiek.. De laatste pastoor werd de eerste predikant omdat hij met de reformatie brodeloos dreigde te worden (reformatie). Alle beelden en altaren verdwenen toen uit de kerk.

Opdracht tot de bouw van de kerk gaf Vranck van Praet, de ambachtsheer, die voor zichzelf het Huys te Moerkercke (Hof van Moerkerken) liet bouwen.

Bij de bouw van de kerk werd rekening gehouden met twee functies, als ruimte voor de eredienst – dus het lezen van de mis en de viering van de eucharistie – en als grafruimte voor de familie van Praet. Het was gebruikelijk dat het koor hoger werd geplaatst dan de vloer van schip van de kerk. De priester moest een trede hoger staan dan het gewone volk. In het schip van de kerk werden de meest vermogende dorpsgenoten begraven. Vandaar dat de vloer van het schip van de kerk hoger ligt dan de vloer van de toren.

Het kerkgebouw, in gotische stijl, is in de Hoeksche Waard een buitenbeentje.

 

Lees HIER het verhaal van de Heilige Laurentius

De toren

 

De toren is 48 meter hoog. Eigendom van de Gemeente Binnenmaas. In de toren bevindt zich het arrestantenhok uit 1629 met daarop het monogram van Simon Huygens, secretaris en koster van de kerk.

Torenuurwerk

 

Uit 1879 gemaakt door A.H. van Bergen uit Heiligerlee. Op het slingerlens staat het jaartal 1878 waaruit blijkt dat de slingerlens één jaar eerder al werd gegoten.. Dit uur werk heeft tot in de jaren 50 van de vorige eeuw gezorgd voor het aangeven van de tijd op de vier wijzerplaten van de kerktoren. Vroeger moest het uurwerk elke dag één keer worden opgewonden met twee opwindslingers.

In de kerk van Purmerend staat exact een zelfde uurwerk dat nog steeds in functie is.

Het uurwerk werd in mei 2005 in verwaarloosde toestand uit de toren gehaald en is geheel opgeknapt (door Wim de Groot uit Mijnsheerenland) en weer lopend gemaakt. Enkele verdwenen onderdelen konden dankzij het voorbeeld in Purmerend opnieuw vervaardigd worden.

Preekstoel

 

Gemaakt in 1641 voor F 45,14. In de Hoeksche Waard vindt men in een aantal kerken ongeveer de zelfde kansels – de zogenaamde “houten broeken”.

Doopvont

 

Op het doopvont staat de tekst:

 

Wij zijn in zijn dood gedoopt

Opdat ook wij zouden wandelen

In nieuwheid des levens

Ambachtsheerenbank

 

Uit 1651. Op de kap daarvan het wapen van Mijnsheerenland van Moerkerken. Oorspronkelijk was dit het wapen van de heren Van Praet. Men vindt het ook op de graftombe van de familie Van Praet in de kathedraal van Brugge (daar kwam de fam. Van Praet vandaan). De ambachtsherenbank  bestond uit drie etages: het bovenste deel voor de ambachtsheer, daaronder was de bank voor de ambachtsvrouw en kinderen en daarvóór voor de vrouw en kinderen van de predikant.

Dorpskerk

Offer- of altaarsteen

 

In het koor van de kerk ligt nog een fragment van een altaarsteen. Met enige moeite zijn hierop nog drie kruisjes te onderscheiden.

Bijbels

 

Uit 1793 daterende kwartobijbels.

Voor de aanschaf van bijbels werd geld bijeengebracht door het vaststellen van boetes: op verzuim van kerkdiensten zonder geldig excuus door de predikant en overige kerkenraadsleden, per keer voor de predikant 6 stuivers en voor de overige leden van de kerkenraad 2 stuivers

Graven

 

Tot 1795 werden de doden in het schip van de kerk begraven,

In de Franse tijd 1795 – 1813 mocht dit niet meer en moesten de graven worden geruimd. Leeggekomen graven zijn met zand gevuld. Een zandschipper heeft daarvoor enkele schepen met zand geleverd. Een metselaar uit Oud-Beijerland kreeg opdracht alle familiewapens af te hakken. In de kerk liggen 56 zerken. Het meest in het oog springend is de graftombe van Elisabeth van Loon (vrouw van Vranck van Praet). Overleden in 1514. In deze tombe zijn meerdere lijken bijgezet. Laatstelijk in 1784. Onbegrijpelijk is dat een niet gewijde vrouw in het koor, waar alleen toegang was voor de priester, werd begraven. Waarschijnlijk heeft haar hoge komaf hierbij een rol gespeeld.

 

De tekst van al de graven is HIER te lezen

 

Een plattegrond van de graven is HIER te zien

Het Orgel

 

Bätz-van Vulpen orgel van 1749 gemaakt in opdracht van de Waalse Kerk van Heusden.

In 1818 verkocht aan Geertruidenberg, in 1861 naar Middelharnis en in 1878 naar Mijnsheerenland. Gerestaureerd van 1996 – 1998.

Meer informatie over het orgel leest u HIER

Muurschildering

 

De enige die bewaard is gebleven is

“St. Joris met de draak”.

Antependium

 

De kerk beschikt over een volledig stel geborduurde antependia. De vier verschillend gekleurde antependia doorlopen het gehele kerkelijk jaar. HIER leest u de volledige beschrijving van de antependia

 

Antependia Orgel Restauratie kerk Foto's & publiciteit Huur Gebouwen