Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Info

Ambtsdragers
In de dienst van 27 mei in de Laurentiuskerk zal bevestiging, herbevestiging en aftreden van ambtsdragers plaatsvinden. De Kerkenraad is verheugd dat de volgende personen hun benoeming hebben aanvaard: nieuw bevestigd worden in de Laurentiuskerk: mevr. M. (Marjolein) Wagner- Nales als ouderling, dhr. A.D.H. (Dick) Smit als ouderling- Kerkrentmeester en dhr. A.A. Huisert als Kerkrentmeester. Herbevestigd wordt mevr. H.N. (Nelly) de Lange- Spruijt als diaken. Afscheid als ambtsdrager nemen dhr. J. (Jaap) van Nes als ouderling- Kerkrentmeester, dhr. C.K. (Cees) Huizer en mevr. B.T. (Berteline) van Es- Korres als Kerkrentmeester en dhr. P. (Piet) van Es als diaken. We vragen Gods Zegen over het werk van de nieuw- en herbevestigde ambtsdragers en danken de aftredende ambtsdragers voor het vele werk dat ze voor onze gemeente hebben gedaan, en wensen ook hen Gods Zegen en nabijheid voor toekomst.

In de dienst van 10 juni in de Greupkerk zullen dhr. W. (Wim) van Vliet als ouderling voor de Greupkerk en dhr. J. (Jaap) Quartel als ouderling Kerkrentmeester worden bevestigd. Afscheid in deze dienst nemen we van mevr. M. (Ria) Cieremans- van Wageningen. Ook voor deze mensen vragen we Gods Zegen en nabijheid bij hun taak als ambtsdrager en voor Ria op haar verder weg in de toekomst.