Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Info

Stiltebijeenkomst
De laatst gehouden stiltebijenkomst viel samen met de Stille Week. In de vesper van Witte Donderdag werd onderstaande tekst voorgelezen. De inhoud is ook passend voor wat tijdens stiltebijeenkomsten ervaren kan worden.

Een goddelijk moment

Na het dagelijks gebeuren
even stilstaan in de tijd;
een moment van herbezinnen,
kostbaar deel der eeuwigheid.


In de rusteloze wereld
even een gewijde plaats;
atmosfeer die liefde ademt
liefde die geen uitleg vraagt.

Even vrij van zorg voor later,
los van wat de dag bezwaart,
weten dat gevoelens vloeien
die de ander ook ervaart.

Boeiend in ’t veeleisend leven
is zo’n goddelijk moment
waar men in gedeelde stilte
in elkaar zichzelf herkent.

schrijver onbekend

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 24 april waar u om 20.00 uur van harte welkom bent om mee te doen. Om 20.15 uur begint de stiltemeditatie.

Margreeth Sloot