Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland
Februari 2013: Yvonne van Steensel

“Ik heb veel verschillende liederen die ik mooi vind, maar één van mijn favorieten is Opwekking 488: ‘Heer ik kom tot U/De kracht van Uw liefde.

“Ik denk dat ik het lied jaren geleden voor het eerst hoorde, toen Rejoice het zong. En sindsdien luister ik het vaker. Vaak doe ik dat onwillekeurig, als ik er gewoon zin in heb om ernaar te luisteren. ”Eén van de mooiste gedeeltes uit het lied is toch wel het refrein, vindt Yvonne. Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart. Ik voel Uw kracht…Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde.“ Elke keer als ik het lied luister word ik er stil van. Het is fijn om te weten dat God je kracht, liefde en warmte wil geven.”


En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.


(Refrein 2x)

Houd mijn vast,

laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.


(c) Word Music / Universal Songs

Tekst & muziek: Geoff Bullock

Ned. tekst: Mireille Schaart

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.


Refrein:

Houd mijn vast,

laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.


Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen,

diep in mij.
Maart 2013: Pim Vreugdenhil

Het favoriete lied van Pim Vreugdenhil is ongetwijfeld: ‘Welk een Vriend is onze Jezus.’ (ELB nr. 299) Dat moet dan ook iedere week een keer met hem worden gezongen. En dat doen wij graag.  Het is trouwens een lied dat in uithoeken van de hele wereld bekend is. De Engelse titel spreekt ons wat meer aan: ‘What a Friend we have in Jesus.’ Maar in het Frans is het helemaal geweldig. Ieder couplet begint met: “Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, Toujours prêt a nous entendre, à repondre a notre cris!”

Als het nou maar in het nieuwe liedboek komt!Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden,

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is ’t, die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg,

dierb’re Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

In zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer

Het favoriete lied van Chris is: ‘Aanschouw het Lam van God.’ Het lied is door verschillende koren gezongen maar de woorden zijn geschreven door:

B. Veenstra-Flipse.

Muziek Arr. is van Martin Zonnenberg.


“Waarom dit mijn favoriete lied is? Dat komt doordat er op een moment rond de Pasen door Arie den Broeder op het kerkkoor gevraagd werd om dit in te studeren. Als je dit lied dan zelf gaat zingen, waardoor je je gaat verdiepen in de tekst en de muziek, dan kom je erachter dat dit lied op verschillende cd’s in je verzameling voorkomt.”

“De tijd dat dit lied bij ons gedraaid wordt, spreekt voor zich: rond de Pasen en dan is het voornamelijk het refrein dat mij aanspreekt, dit beschouw ik als een belijdenis van mijn geloof. Want deze woorden zijn de basis hiervoor!”


Als er een beeld zou waarmee u dit lied zou associëren, hoe zou dat beeld er dan uitzien?

“Het beeld wat ik krijg bij dit lied, is het beeld van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde alleen hoe het er in het echt uit zal zien dat zal voor een ieder een grote verrassing zijn. MAAR MOOI ZAL HET ZIJN!!!”


April 2013: Chris van der VeldeAanschouw de Schepper van ’t heelal

genageld aan het hout.

O liefde, godd’lijk onbegrensd,

‘t was al voor uw behoud.


Refrein

Ja ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf

en dat Hij aan het smaad’lijk kruis

mijn eeuwig heil verwierf.


Zie hoe de Man van Smarten lijdt,

eenswillend toch met God.

Met welk een eindeloos geduld

verdraagt Hij smaad en spot.

(Refrein)


Maar dan verwint Hij dood en graf,

genade wondergroot!

O liefde, teer en onbegrensd,

ja sterker dan de dood!

(Refrein)


Deze maand is het de beurt van André Minderman om over zijn favoriete lied te vertellen. Het lied dat hij daarvoor heeft gekozen wordt  gezongen door de Nederlandse groep ‘Sela.’ ‘Mijn Toevlucht (Psalm 91)’

“Het lied beschrijft de onvoorwaardelijke liefde en bescherming van God voor mensen die op Hem vertrouwen.” Zegt André. En daarom maakt het hem ook stil en blij, iedere keer als hij het luistert. “Ik hoorde de door ‘Sela’ gezongen Psalm voor het eerst toen wij in 2011 een CD ontvingen van de Evangelische Omroep. Het refrein vind ik het mooiste: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

“De diepe tekst van de Psalmen spreken mij erg aan, maar ook zeker de melodie.” Onderweg wordt het lied vaak gedraaid. “Bijvoorbeeld als ik onderweg ben naar klanten.”

“Ik ben zeker fan van de band, ‘Sela’, die mijn favoriete lied zingt. Kinga Bán van ‘Sela’ heeft zo’n prachtige stem en de band speelt heel mooi. We zijn al een paar keer naar een concert geweest.”

“Als er een beeld is waarmee ik dit lied zou moeten associëren dan is dat een beeld  van God als schild en bevrijder.”
1: De Heer is je schild en bevrijder


De Redder die niet van je wijkt
Onder zijn vleugels ben je veilig
Zijn wieken beschermen
Zijn trouw is een veilig schild

2: In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag
Jou zal niets overkomen
Open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat

Prechorus:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw
zegt tegen de Heer:

Chorus:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U


Tussenspel


Couplet 3:
Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad
Engelen zullen je dragen
Je zult je niet stoten
maar vertrapt de tegenstand

Prechorus + Chorus

Bridge:
Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent
Roep je mij aan, ik geef antwoord
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst
Ik zal roem en overvloed geven
Ik zal je redding zijn
Ik zal je redding zijnTekst & muziek: Adrian Roest


Mei 2013: André Minderman

Juni 2013: Bianca Koster

Het favoriete lied van Bianca Koster is Opwekkingslied 518: Heer u doorgrondt en kent mij, dat is gebaseerd op Psalm 139.

“Ik wist eigenlijk niet dat ik een favoriet lied had, dus ging ik wat zoeken en kwam op Psalm 139, dat ik ook erg mooi vindt. Toen schoot mij te binnen dat ik deze psalm ook kende in een opwekkingslied. Ik heb de bundel gepakt en ben gaan speuren en dit werd het!”

Ze koos  voor het Opwekkingslied,  omdat ze dit iets krachtiger vond en het refrein prachtig vond.


“Het lied omschrijft voor mij hoe God is, Hij kent mij, ook als ik niet spreek of geen woorden heb.  Hij is er, dat kan ik soms voelen.  Hij weet hoe het met mij gaat ook als ik hem niet betrek bij wat ik doe en voel, ik hoef eigenlijk niets te zeggen, Hij weet het en is er. Ik mag er zijn zonder voorwaarden.” Dit troost.


“Ik hoorde het lied voor het eerst in 2001, toen ik regelmatig ochtenden bij Womens Aglow bezocht. Het raakte mij.”

Het refrein spreekt haar het meest aan. “Er wordt gezongen dat God helemaal om mij heen is, voor mij, naast mij en om mij heen.” Ook het eerste couplet vindt ze mooi: “Heer u doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan, u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.” En bij het laatste couplet de regels, “dat God mijn leven kent.”

Zowel de tekst als de melodie geeft  haar troost en bemoediging.

“Als ik het lied zou moeten associëren met een afbeelding dan zou dat een beeld worden van mij, leunend tegen God en ik, die  niets hoef te zeggen of te doen, alleen maar er te zijn. Want nog even uit psalm 139 : Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor Uw ogen en  doorgrond mijn hart, het ligt open voor Uw aangezicht.

Dus God weet alles al, Hij kent mij!”


Heer, U doorgrondt en kent mij

mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,

die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zal gaan,

ik weet dat U daar bent.


Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.


Heer U doorgrondt en kent mij

want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot

ik dank U voor dit wonder, Heer

dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Juli 2013: Renee van Steensel

Jongeren staan er om bekend dat ze van veel muziekstijlen houden. Ook ik, als  zeventienjarige jongedame luister naar de muziek, die mij op dat moment het gevoel geeft dat ik nodig heb. Als jonge Christen is het niet altijd even makkelijk om mee te gaan in de grote stroming. Want welke muzieksoort mag je nou eigenlijk wel of niet beluisteren? Zo werd er in de jeugddienst van 9 juni ook een stelling ‘gelanceerd’ die met muziek te maken heeft: “Als je gelooft, mag je niet meer naar alle soorten muziek luisteren.” En dat zette mij aan het denken. Juist omdat ik het weekend ervoor tijdens de EO-jongerendag het tegendeel heb gezien en gehoord: Skillet, de hardrock band. De liedjes worden door mij kapot geluisterd. Het geluid van scheurende gitaren en rollende drums vloeien door mijn oordopjes heen als ik onderweg ben naar school, maar ook van school weer terug naar huis.


Jezus is mijn Salvation, mijn redding. Door voor ons te sterven aan het kruis, houd Hij ons in leven. “Houd me vast, genees me, houd me in de buurt want mijn hart brandt voor U, dat is alles wat ik kan doen. Redder: Je houdt me in leven”. Harde muziek hoeft niet altijd slecht te zijn. Zelfs met rockende muziek kan je God prijzen en toezingen. Mijn favoriete lied is dus geen Psalm, Gezang óf Opwekkingslied. Het wordt niet gezongen in een kerk uit een Evangelische Liedbundel. Maar dit lied, ‘Salvation’, wordt gezongen door een band die zich, letterlijk vertaalt, ‘Koekenpan’ noemt. Dit lied en vele andere liedjes luister ik elke dag. Zodat ik overal waar ik ben aan mijn geloof denk.I feel You keeping me alive.

You are my salvation.

Hold me, heal me, keep me near.

My heart will burn for You,

that’s all I can do. Salvation:

You’re keeping me alive.

Touch You, taste You, feel You here.

My heart will burn for You,

that’s all I can do. Salvation:

You’re keeping me alive.

Oktober 2013 Joost van Es

Joost van Es heeft deze maand de eer om iets over zijn favoriete lied te vertellen. Voor deze rubriek heeft hij het ELB lied 420: Als je bidt zal Hij je geven, gekozen.
Joost wist niet meteen wat zijn favoriete lied was, maar toen hij erover na ging denken, kwam hij uit op dit liedje. “Ik weet nog dat we het lied vaak op de zondagsschool en op school zongen”, vertelt hij. “Daar hoorde ik het ook meteen voor het eerst.”

“Het liedje maakt je vrolijk”, zegt hij terwijl hij de songtekst nog eens bestudeert. “De melodie maakt je vrolijk en de tekst geeft je vertrouwen in je geloof, kijk maar naar het refrein.”


Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. Als je zoekt, dan zul je ’t vinden. Halleluja.

Het lied is vaak gezongen door Elly en Rikkert. De twee artiesten, die bekend zijn geworden door de verschillende christelijke kinderliedjes. “Vroeger vond ik dat wel leuk, maar nu ben ik er uitgegroeid, ondanks dat ik dit een mooi liedje blijf vinden.”
“Als je het liedje uit zou beelden zou ik mezelf zien, kloppend aan een deur die daarna open gaat. Als dat gebeurt, verschijnt er een

mooi stralend licht; dat is wel een mooie gedachte.”
Refrein:


Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur

zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden,

halleluja. Halleluja,

halleluja, halleluja.

1.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,

geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.


2.

Als je mijn Vader iets wilt vragen,

vraag in mijn naam, ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen.

Ik ben dezelfde als toen.

November  2013 Ria Cieremans

Het favoriete lied van deze maand is: ‘Geest van hierboven’ en is gekozen door Ria Cieremans.


Wat maakt dit tot uw favoriete lied?

“Vijftien jaar geleden ben ik heel ziek geweest en toen hebben we dit lied in het ziekenhuis gezongen. Dat heeft me op dat moment wel heel erg gepakt”, legt mevrouw Cieremans uit, “Je bent dan op dat moment natuurlijk wel emotioneler, maar toch is het lied altijd op die manier bij mij blijven hangen.” Ze heeft vandaag de dag nog steeds het gevoel niet losgelaten te worden in alle problemen: “Hij houdt je bij de hand gevat, en als ik het zing dan heb ik altijd het gevoel dat Hij me bij m’n nekvel heeft, zo van: Zo, jou heb Ik te pakken en Ik laat je nooit meer los.”

“Als er een beeld zou zijn waarmee ik dit lied zou associëren”, zegt ze, “Dan zou ik de Vader zien, die zijn verloren kind ook in allerlei moeilijkheden opvangt.“


Zingen is geloven

Zowel qua melodie als qua woorden blijft ‘Geest van hierboven’ voor Ria Cieremans een geweldig lied om te zingen. Vooral het tweede couplet vindt ze mooi:


Wat kan ons schaden? Wat van U scheiden?

Liefde die ons hebt liefgehad.

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden.

Gij houdt ons bij de hand gevat.


“Dat is eigenlijk voor mij geloven. Het werkelijk voelen dat Hij je niet loslaat”, zegt ze verrukt, “Ik ben echt geen heilig boontje, maar dit heeft me wel ontzettend op het pad gezet.”

Heel veel luistert Ria niet naar haar favoriete lied, maar ze zingt het wel vaak. “Ik zing graag”, legt ze uit, “Ik vind zingen, geloven in alle facetten: Het is bidden, het is luisteren, het is voelen, beleven..”

Mevrouw Cieremans vertelt over haar overleden man en over hoe ze in plaats van door te huilen, ging zingen om zo haar verdriet te verwerken. “Het klinkt misschien raar, maar zingen is voor mij ook huilen, ook verdrietig zijn. Daarom is het zo belangrijk voor me.”


“Tijdens het zingen van mijn favoriete lied zing ik ook nooit: Dat wij Gods zonen mogen zijn, maar kinderen”, zegt ze, “Het gaat niet om die zonen, maar wij mogen Gods kinderen zijn. Halleluja.”


1    Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

2    Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!


Favoriet lied 2013

actueel lied archief 2014 archief 2015 archief 2016 archief 2017 Lied van de maand Afspeellijsten archief 2018