Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Favoriet lied 2018

 

actueel lied Lied van de maand Afspeellijsten archief 2013 archief 2014 archief 2015 archief 2016 archief 2017
Het favoriete lied van Dienette van den Berg

Dienette vertelt hieronder haar eigen verhaal:
Door mijn werk als leerkracht op Christelijke Basisschool “De Molenwiek” ken ik veel christelijke kinderliedjes. Als ik hieruit een keus had moeten maken, zou dat zeker 1 van de vele liedjes zijn geworden uit de 4 liedbundels ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam en Wim ter Burg.
Toch heb ik gekozen voor een lied uit het Nieuwe Liedboek dat door jong en oud gezongen kan worden: Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Dit lied is sinds 2013 opgenomen in het Nieuwe Liedboek.
Bij het instuderen van de nieuwe liederen uit dat Liedboek viel dit gezang me onmiddellijk op en het ontroerde mij meteen.
Het is een lied uit de Engelse traditie. De oorspronkelijke titel is: ‘God be with you ’till we meet again’. Gert Landman schreef de Nederlandse tekst. De muziek is van Ralph Vaughan Williams, een Engelse componist, organist en dirigent, die werkte in de eerste helft van de twintigste eeuw. De compositie is bijzonder, ligt goed in het gehoor en kan snel meegezongen worden. Het is een compositie die je raakt!

De combinatie van tekst en muziek maakt dit tot één van mijn mooiste liederen. De melodie is prachtig en de tekst veelzeggend: mooi, krachtig en eenvoudig, voor iedereen te begrijpen. Steeds klinkt de bede: Ga met God en Hij zal met je zijn. Die bede wordt in elk couplet 2 keer gezongen. Uit het eerste couplet spreekt: Ga met God en Hij zal jou Zijn raad, troost en zegen geven. Maar ook Zijn bescherming, bij gevaar en moeilijke momenten in je leven, zoals in het tweede couplet naar voren komt. In couplet 3 en 4 komt de wending naar een afscheid van het leven en een hoopvol einde.
Dit lied kan daarom op veel momenten van ons leven gezongen worden.
Als groet aan het einde van een dienst, bijvoorbeeld bij het uitzenden van de bezoekers van een kerkdienst. Ik heb dit lied een paar jaar geleden gekozen als slotlied in de gezinsdienst waarin ik na 24 jaar afscheid nam als leidster van Zondagsschool “Samuel” en enkele kinderen de overstap maakten van zondagsschool naar jeugdkerk. Deze kinderen begonnen aan een nieuwe fase in hun leven. Doe dat met God en je bent niet alleen, Hij zal met je zijn. Het is een prachtige boodschap die we elkaar kunnen toezingen. Ook in de scholendiensten heeft dit lied vaak geklonken.
Het lied geeft grote troost bij afscheid en herdenken van overledenen. Zo werd het ook gezongen als zegenlied tijdens de herdenkingsdienst na de vliegramp met de MH17 in juni 2014. Lied 416 is voor mij een hoopvol lied dat gezongen kan worden bij vreugde en verdriet.”

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Favoriete lied van Leendert Koster

Ook Leendert heeft, net als heel veel andere mensen, meer dan één favoriet lied. Leendert zegt: ”Eigenlijk zijn er heel veel liederen mijn favoriete lied, hieronder noem ik er enkele “Lichtstad met uw paarlen poorten”, “Vaste Rots van mijn behoud”, “De kracht van Uw liefde” en “Dank, dank nu allen God”
Toch kiest hij uiteindelijk als zijn favoriete lied Psalm 139. Hij vertelt hierover: “Alles vind ik er mooi aan, de melodie zowel als de tekst. Deze psalm is voor mij toch wel de mooiste en meest aansprekende. Ik lees de almacht van God er in `U ziet mij als ik thuis ben en U ziet mij onderweg’ dat is toch het mooiste wat er is: dat je gezien wordt!

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Er wordt gezongen dat God voor mij staat maar ook achter mij, waar ik ook heen ga en wij heen gaan, God is bij ons. Kortom ik vind dit een prachtige Psalm, die de almacht van God laat zien. Als ik de vrije vertolking hoor, geschreven door Huub Oosterhuis “Ken je mij” gezongen door bijvoorbeeld zijn dochter Trijntje, krijg ik kippenvel.”
Weet je nog wanneer en waar je het lied voor het eerste hoorde?
Leendert weet het nog precies; “Ik kon het lied wel, maar op mijn trouwdag “hoorde/­ beleefde” ik het lied voor het eerst zoals ik het nu zie. Dit is namelijk ook onze trouwtekst.”

 

1   Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.

 

2   Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

 

3   Waar zou ik vluchten voor uw Geest?

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.

Gij legt uw hand op mij, Gij zijt

zo dichtbij met uw majesteit,

zo ver en zo met mij verbonden:

hoe kan ik uw geheim doorgronden?

 

4   Waar vlucht ik voor uw aangezicht?

Al steeg ik op in 't hemels licht,

al daald' ik tot de doden af,

Gij zult er zijn, zelfs in het graf.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,

altijd en overal omringen.

 

5   Al nam ik voor mijn vlucht te baat

de vleug'len van de dageraad,

al woond' ik aan de verste zee,

uw hand gaat altijd met mij mee.

Waar ik de vleugels uit zou spreiden,

Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

 

6   Wanneer ik mij geborgen dacht

in 't vallend duister van de nacht,

werd dan de nacht niet als het licht?

Hier lig ik voor uw aangezicht,

o God, hoe licht is zelfs het duister,

de nacht een dag die blinkt van luister.

 

7   Gij hebt mij immers zelf gemaakt,

mij met uw vingers aangeraakt,

met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,

mij in de moederschoot geweven,

mij met uw wonderen omgeven.

 

8   Ik loof U die mijn schepper zijt,

die met uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,

in 't diepst der aarde opgebouwd.

Niets blijft er voor uw oog verborgen.

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

 

9   Gij zijt mij overal nabij,

uw ogen waken over mij

van toen ik vormloos ben ontstaan.

Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in uw boek stond reeds te lezen,

wat eens mijn levensweg zou wezen.

 

10   O God, hoe diep verwonderd ga

ik uw volmaakte wijsheid na.

Hoe schoon is alles wat Gij doet.

Hoe kostelijk in overvloed

zijn uw onpeilbare gedachten,

ik overdenk die al mijn nachten.

 

11   Gedachten ongeevenaard

hebt Gij, o God, geopenbaard

in al de werken van uw hand-

gedachten talloos als het zand.

Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,

ik vind U altijd aan mijn zijde.

 

12   O God, verwerp het boos geslacht,

op leugen en verraad bedacht.

Wijk van mij, die het kwade doet,

uw handen zijn vol vuil en bloed.

Gij die Gods naam durft uit te spreken

en tegen Hem het hoofd opsteken.

 

13   Zou ik niet haten, die U haat,

de wijsheid van uw weg verlaat

en opstaat tegen U? Hij is

een kind van kwaad en duisternis.

Uw vijanden die U verlaten,

hoe zou ik hen, o Heer, niet haten?

 

14   Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.

Terug naar boven

Psalmen uit het Liedboek voor de Kerken (1973).

Het favoriete lied van Julie de Jager (7 jaar)


Julie´s favoriete lied is Opwekking 488  “De kracht van uw liefde.`
Volgens Amerens , de moeder van Julie, zingt Julie dit lied hele dagen. Julie kan het ook heel goed zelf verwoorden: “Omdat het een heel mooi lied is, het is een mooie melodie en het is christelijk en de tekst “Houd mij vast” vind ik heel mooi. Ik vind het idee dat God mij vast kan houden heel leuk. Toen ik ongeveer twee dagen zeven was hoorde ik het lied voor het eerst. Het was toen ik mijn verjaardag vierde met familie. Ik zie mijzelf dan samen met God en dat Hij mij vasthoudt. Ik ben dan tussen de schapen en houd God vast. Bij het horen van dit liedje denk ik gelijk aan God en aan een mooi leven. Want dat heb ik en wil ik graag houden samen met God.”
Julie heeft ook nog een wens: “Ik hoop dat mensen die ziek zijn door dit liedje ook een mooi leven mogen hebben.”

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

 

Refrein:

Houd mijn vast,

laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

Heer, kom dichterbij

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen,

diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

 

(Refrein 2x)

Houd mijn vast,

laat uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

 

 

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

 

(c) Word Music / Universal Songs.