Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Hoop in coronavirustijd

Nu we elkaar voorlopig niet kunnen ontmoeten tijdens de zondagse eredienst, willen we hier een mogelijk bieden om toch als gemeente met elkaar in contact te blijven.

Heeft u aan een muziekstuk, lied of gedicht veel steun op het ogenblik. Bent u verrast door een tekening of kaart van kind of kleinkind.

Heeft u een mooi initiatief gezien of gehoord. Of wilt u wat anders kwijt in deze onzekere tijd.

Laat het weten aan de redactie van de Mijnsheerenkerk. (redactie@mijnsheerenkerk.nl)

We verzamelen hier de reacties, zo kunnen we van elkaar zien wat ons bezig houdt.

 

En het hoeft niet bij één bericht te blijven. Houdt ons maar regelmatig op de hoogte van wat u bezig houdt.

Wie voegt er een nummer toe aan

de lijst "Hoop in coronatijd"?

Stuur een nummer naar redactie@mijnsheerenkerk.nl

1 april

Klokken van hoop en troost. De kerkklokken van onze gemeente luiden net zoals zovele andere kerken op de woensdagavonden van 19.00 uur tot 19.15 uur. Ze luiden als hoopvol teken dat we samen de coronacrisis kunnen doorstaan, troostvol voor allen die rouwen en een boodschap van waardering voor alle werkers in de vitale beroepen.

2 april

Gevolg gevend aan het verzoek van de weekbrief van Marian Kleijwegt of wij als ouderen iets merken van particuliere initiatieven kan ik u melden, dat ik onder de indruk ben van de tekenen van medeleven van een groot aantal mensen uit de diverse kringen van kerk, familie en omgeving. Ik wil hier een kleine opsomming geven van de contacten, die de laatste 2 weken mijn deel zijn geworden.

Ik heb uit mijn huwelijk twee zoons, die ook in mijn directe omgeving wonen, die elke dag telefonisch contact zoeken om te weten hoe het mij vergaat. Ook de andere leden uit hun gezin nemen daaraan deel. Over mijn boodschappen behoef ik me geen zorgen te maken. Eenmaal per week lever ik mijn boodschappenbriefje in bij een der kinderen en de volgende dag staan de artikelen op de stoep. Met de post of door de mensen zelf in de bus gestopt ontving ik van de HVD Mijnsheerenkerk een kaart ter bemoediging en een telefoontje van een der ouderlingen over mijn situatie. Drie verschillende buren uit mijn straat informeren regelmatig naar de stand van zaken, soms ook vergezeld van een pannetje soep of stamppot. Het overkwam mij vorige week tevens, dat aan de huisdeur werd gebeld door een buurman, waarvan ik de naam niet eens weet, maar die zich kwam aanbieden om een boodschap te doen als ik om het hand zou zitten. Afgelopen zondag werd weer aan de deur gebeld en daar stonden drie lieve mensen te klappertanden van de kou in de schrale oosterstorm, het waren mijn oudste kleinzoon met zijn vriendin en haar dochtertje van 7 jaar. Zij wilden vanwege de risico’s niet binnen komen maar kwamen een door het meisje gemaakt schilderijtje voor mij afgeven met in een doosje een stuk van een eigen gebakken appeltaart. Zij wonen wel 25 km. hier vandaan. Verder is mijn mobieltje volgestroomd met whattsappjes vaak verguld met foto’s van familie of vrienden. De preek van ds. Hendriks, op de website van de kerk, is ook nog een welkome aanvulling.

U begrijpt, dat de eerste weken van mijn quarantaine omgevlogen zijn.

Een dankbare Leen Kapoen (94).

 

Door naar pagina    3

3 april

Gisterenavond kwam onze gesprekskring over de vruchten van de Geest te vervallen. We hebben de Paaskaars aangestoken en via de app gebeden. Zo waren we toch met elkaar verbonden.

 

Adrie Kegel

3 april

 

Klaas en Ria Groeneveld voegen toe aan de "Hooplijst in coronatijd": Lied 416 "Ga met God en Hij zal met je zijn"

4 april

 

Van een gemeentelid kregen we een filmpje met als titel: Op weg naar Pasen

 

Bekijk het HIER

4 april

 

Bianca Koster wil graag de bovenstaande intiatieven delen.

 

HIER kunt u naar de Matthäus Passion kijken en luisteren

 

Heb je Spotify klik dan HIER om de Troostradio lijst te openen

5 april

In de Greupkerk was tussen 19.00 uur en 20.00 uur en muzikaal uurtje. Er konder nummers aangevraagd worden uit de diverse bundels en daar werd heel goed gehoor aangegeven. Conny de Ronde speelde op het orgel. Verder was er medewerking van ds. Hendriks en Isaac Barendregt.

Liederen die vanavond gespeeld werden:

NLB 442: 1 Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen

Jeruzalem stad van goud
NLB 538: 1 en 4
Een mens te zijn op aarde

NLB 675: 1 en 2 Geest van hierboven

NLB 575: 1, 5 en 6 Jezus, leven van ons leven

NLB 904: 1, 3, 4 en 5 Beveel gerust uw wegen

NLB 912: 1, 2 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer

NLB 547: 1, 2, 3 en 6 Met de boom des levens

JdH 7: 1 en 2 Als ‘g in nood gezeten, geen uitkomst ziet
NLB 913: 1 en 2
Wat de toekomst brengen moge
JdH 283
Vaste rots van mijn behoud=NLB 911: 1 en 3 Rots waaruit

NLB 536: 1 en 4 Alles wat over ons geschreven staat

NLB 247: 1 en 4 Blijf mij nabij

NLB 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Al deze nummers zijn toegevoegd aan de "Hooplijst in coronatijd"

 

HIER is het hele programma van deze avond te zien

 

 

 

5 april

 

Stukje tekst uit de Elisabeth bode:

 

Liefde is overigens al een wonder op zich: je ziet het niet, maar het is een voortstuwende kracht.

Een diepbeleefde  energie die mensen met God en met elkaar verbindt en die het beste in ons naar boven haalt.

 

Ida Kloet las dit in de in het voorwoord van de Elisabethbode en het raakte haar.

pagina  1, 3, 4, 5, 6