Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Hoop in coronavirustijd

Nu we elkaar voorlopig niet kunnen ontmoeten tijdens de zondagse eredienst, willen we hier een mogelijk bieden om toch als gemeente met elkaar in contact te blijven.

Heeft u aan een muziekstuk, lied of gedicht veel steun op het ogenblik. Bent u verrast door een tekening of kaart van kind of kleinkind.

Heeft u een mooi initiatief gezien of gehoord. Of wilt u wat anders kwijt in deze onzekere tijd.

Laat het weten aan de redactie van de Mijnsheerenkerk. (redactie@mijnsheerenkerk.nl)

We verzamelen hier de reacties, zo kunnen we van elkaar zien wat ons bezig houdt.

 

En het hoeft niet bij één bericht te blijven. Houdt ons maar regelmatig op de hoogte van wat u bezig houdt.

Wie voegt er een nummer toe aan

de lijst "Hoop in coronatijd"?

Stuur een nummer naar redactie@mijnsheerenkerk.nl

9 april

Gedicht in gezonden door Ria van Steensel

 

 

HET  PAASLICHT

 

Na drie dagen zonder licht

de dagen als de nacht

komt zijn leven in het zicht

door stille overmacht

 

Achter een verschoven steen

gaapt het verlaten graf

Engelen zijn om ons heen

nemen ons schrikbeeld af.

 

brengen ons in herinnering

wat Jezus woorden waren

en dat wij nu Zijn opstanding

ook echt mogen ervaren.

 

Zijn woorden dringen tot ons door

in volle werkelijkheid

in 't licht van dit kleine engelenkoor

gloort zijn aanwezigheid.

 

Coby Poelman-Duisterwinkel

 

9 april

Bianca voegt toe aan de lijst "Hooplijst in coronatijd": Liefde is licht, opnieuw geboren

9 april

Tijdens de dienst van Stille Donderdag maakte Bianca Koster deze impressie.

9 april

Er is veel passiemuziek gemaakt. De Matthäus Passion is natuurlijk het bekendste. De Johannes Passion van Telemann is een stuk minder bekend. Hieronder twee nummers uit deze Passion:

 

Goldes Wort aus Jesu Munde

 

Erhebet ihr Sünder die sterbenden Augen

10 april

Niet in de kerk, maar wel met zicht op de kerk vieren René en Bianca Koster het heilig avondmaal op Goede Vrijdag vanuit de polder.

12 april

In de Greupkerk was tussen 19.00 uur en 20.00 uur en muzikaal uurtje. Er konder nummers aangevraagd worden uit de diverse bundels en daar werd heel goed gehoor aangegeven. Jaco Schipper speelde op het orgel en piano. Verder was er medewerking van ds. Hendriks, Isaac Barendregt en Jan Smit.

Liederen die vanavond gespeeld werden:

NLB 93: 1 en 4 De Heer is koning

NLB 624 Christus, onze Heer, verrees

ELB 122: 1, 3 en 4 Daar juicht een toon

LvdK 222 Jezus ons licht en leven

Opw 174 Juicht want Jezus is Heer

Opw 770:1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

Opw 334 Heer u licht en uw liefde schijnen

Opw 354:1 Glorie aan God

NLB 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt

LvdK 445: 1, 2 en 3 God heeft mij zijn zoon gegeven

NLB 635: 1, 2, 3, 6 en 8 De Heer is waarlijk opgestaan

JdH 1007 De heilige stad

JdH 199 Eens zal op de grote morgen

Opw 733:1 en 2 Tienduizend redenen

Aan u behoort, O Heer der Heren

 

 

Al deze nummers zijn toegevoegd aan de "Hooplijst in coronatijd"

 

HIER is het hele programma van deze avond te zien

 

VERWARRENDE TIJDEN

 

Het kwaad heeft de mensheid in zijn klauwen

En pleegt moord op haar vertrouwen.

Sticht verwarring en onzekerheid.

Zijn doel is chaos en rampzaligheid.

 

Verderf is eeuwenlang zijn streven,

En staat elk schepsel naar het leven.

Op onze ondergang heeft hij 't gemunt,

Maar de zege is hem niet vergund.

 

Want op de laatste dag der dagen,

Wordt zijn heerschappij verslagen.

Zijn duisternis zal wijken voor het Licht,

Eeuwig stralend van Gods aangezicht.

 

Het Rijk der Zaligheid is dan gekomen.

Een Hemel en een Aarde onzer dromen.

Koning Jezus heeft daar plaats bereid

Voor allen die Hem zijn toegewijd.

 

Zie thans het sombre heden in 't gezicht,

Maar houd het oog op Hem gericht.

Eenmaal staat Hij in ons midden,

Zal al het schepsel Hèm aanbidden.

 

Ger van Dien

(Ik heb een gedicht geschreven, waarin ik de huidige situatie rondom het coronavirus heb willen plaatsen in het verloop van onze verwachting naar de komst van Christus.)

 

12 april

 

Door naar pagina    4

pagina  1, 2, 4, 5, 6