Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Info

Stille Zaterdag 31 maart, Paaswake
Op de avond van Stille zaterdag komen we bij elkaar om 22.00 uur. Zoals aan de vooravond van het kerstfeest, de kerstnachtdienst wordt gevierd, viert de kerk traditioneel het paasfeest al in de nacht van zaterdag op zondag. Dit jaar willen we ons hierbij aansluiten. We putten uit de rijke traditie van de paaswake en zullen een dienst van ongeveer een uur vieren aan de vooravond van het paasfeest.
We beginnen om 22.00 uur in een schaars verlichte kerk met het binnen brengen van de nieuwe paaskaars met het licht van Christus. We luisteren naar verschillende lezingen uit het oude testament. Het scheppingsverhaal en het verhaal van de uittocht uit Egypte nemen een prominenten plek in. De lezingen worden afgewisseld met gebeden en psalm(liederen).
Vanouds werden in de nacht van Pasen ook de nieuwe Christenen gedoopt. De reeds gedoopte leden vierden hun doop door deze te gedenken. Hier willen we bij aansluiten door tijdens de dienst ook onze doop te gedenken door langs het doopvont te lopen, wat water uit het doopvont te nemen en daarmee je voorhoofd te tekenen.
Voordat we de dienst afsluiten ontsteken we ook een eigen kaars aan het Paaslicht. In een vol verlichte kerk zingen we dan tot slot een Paaslied en gaan als mensen die met Christus zijn opgestaan een nieuw jaar in.
We nodigen u graag uit mee te vieren en te ervaren wat deze liturgie voor een rijkdom in zich heeft.