Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Favoriet van.. Afspeellijsten

Lied van de maand

archief 2016 archief 2015 archief 2017

1 Een engel spreekt een priester aan.

Wil hij het goede nieuws verstaan?

Omdat hij niet geloven kan

wordt hij een sprakeloze man.


2 Soms staat de hemel op een kier:

een bode van de Heer komt hier

verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!


3 Een engel spreekt een meisje aan,

hij groet haar, noemt haar bij haar naam:

God kiest jou als zijn liefste uit,

voor Hem ben jij de ware bruid!


4 De hemel spreekt, Maria hoort,

zij geeft zich over aan dat woord.

Daarom zal zij de moeder zijn

van Gods geheim, een kindje klein!


5. Maria wordt verheugd begroet

Als zij Elisabeth ontmoet.

Want blij verwachten zij het kind

Waarin God zelf behagen vindt


!


6. De hemel spreekt, de aarde lacht

nu jong en oud een toekomst wacht!

Maria zingt de woorden voor,

wij stemmen in en zingen door!


7 Het eerste woord dat uit de mond

van priester Zacharias komt,

zet iedereen tot zingen aan

hoe God met mensen is begaan.


8 Dit is het, wat Hij heeft beloofd:

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

een licht dat schijnt, een zon die straalt

en over alle donker daalt.


9 Een engel spreekt, een herder ziet

het donker wijken voor een lied.

En even staat door dit bericht

de aarde in een hemels licht!


10 De hemel zingt de aarde voor.

En samen vormen wij het koor

dat God alleen de glorie zingt

omdat zijn licht de nacht bedwingt!

Lied 464; Een engel spreekt een priester aan

De tekst
In deze advent- en kersttijd willen we met elkaar een doorgaande lezing volgen uit Lukas 1 en 2. Bij deze gedeelten schreef Sytze de Vries op verzoek van ‘kind op zondag' in 2009 een lied. Dit lied dat gecomponeerd is op de melodie van een kinderkerstlied van Luther, bevat twee coupletten per verhaal. De eerste twee gaan over de ontmoeting van Zacharias met de engel, daarna volgen twee coupletten waarin Gabriël Maria aanspreekt, de zogenaamde annunciatie. Nadat er twee coupletten gezongen zijn over de ontmoeting tussen nicht Maria en tante Elizabeth, horen we hoe Zacharias zijn zoon een naam geeft, God is met mensen begaan, God is genadig. Tot slot horen we over de engelen en de herders en het grote lied van Glorie dat ze tot Gods eer zingen. 
De invalshoek die Sytze de Vries steeds kiest is die van de ontmoeting en het woord van heil dat daarin gesproken wordt vanuit de hemel over de aarde in het eerste couplet, in het vers dat er op volgt zingen we van de reactie op de boodschap. 

De melodie
Zoals al gezegd, is de melodie door Luther gemaakt en bedoeld als lied voor de kinderen. Typerend voor Luthers manier van componeren is de kernachtige aanhef van de melodie. Ook  “Een vaste burcht(NLB 898)” heeft een dergelijke proclamerende aanhef.
Daarnaast begint elk van de vier regels met een korte noot. Verder valt op dat de melodie zich in de eerste drie regels vooral in hoogte afspeelt. In de laatste regel daalt de melodie vanaf de hoge d naar de lage d; met andere woorden: we zingen de gehele toonladder.
De uitdaging bij het zingen van dit lied ligt met name in de start van elke regel: alertheid is geboden!